aori.supporthelp@aori.com
Kundtjänst. Kontakta oss via skype eller e-post.
aori.supporthelp@aori.com
Kundtjänst. Kontakta oss via skype eller e-post

Regler och villkor för erbjudandet «Heja Sverige!»

 

Regler och villkor för erbjudandet «Heja Sverige!»

(Hädanefter - "Villkoren")

 

 

1. Område för erbjudandet

Erbjudandet gäller i Sverige.

 

2. Arrangör för erbjudandet

AORI TECHNOLOGIES LIMITED, en juridisk person i Cypern, registreringsnummer HE 335478, juridisk adress: Ko, 11, Anthoupoli, 2302, Nicosia, Cypern.

 

3. Datum för erbjudandet

Erbjudandet gäller från den 1 maj 2016 t o m 31 december 2016

 

4. Genomförande av erbjudandet

 

Första steget.

För att ta del av erbjudandet måste kunden:

1) registrera sig på www.aori.se

2) fylla på sitt konto på www.aori.se med ett belopp som motsvarar eller överstiger 1000 kronor, under perioden 1 maj 2016 t o m den 31 december 2016 .

3) kontakta supporttjänsten på Aori via e-post: help@aori.com och ange koden, som står på kupongen.

 

Det andra steget.

 

Efter kontroll av att kunden genomfört det första steget, överför Aori en bonus på 500 kronor till kundens Aorikonto.

Med bonuskronor menas, i enlighet med villkoren i detta erbjudande, villkorliga standardiserade enheter; som arrangören överför till kundens konto. Bonuskronor används endast inom ramarna för detta erbjudande och är inte och kan inte vara ett medel för betalning i någon form av valuta eller säkerhet, kan inte dras av som kontanter eller doneras till en tredje part eller överföras genom arv.

Bonuskronor, som är överförda till kundens Aorikonto kan bara användas för att betala för placering av en reklamkampanj (bonuskampanj) i systemet, «Aori», eller placering av kontextannonsering (www.aori.se). Det är inte tillåtet att använda dessa bonuspengar på något annat sätt. Om kunden har använt bonuspengarna kan de inte returneras till kunden. Arrangören kan återbetala medel till kunden endast om kunden själv överfört dem från sina personliga konto. Medel som återstår på det angivna kontot efter placering av reklam av kunden vid avslutad kampanj – kan returneras.

Om kunden uppfyller villkoren för deltagande i erbjudandet betyder det att kunden ger sitt samtycke till att arrangören och dess behöriga får behandla kundens personuppgifter i samband med att kunden tar del av erbjudandet.

Det faktum att kunden tar del av erbjudandet innebär att kunden är medveten om detta och fullständigt accepterar dessa villkor.