Kundtjänst
03.08.2016

Onlineannonsering vs traditionell reklam. Vilken bör du använda?

Den marknadsförande världen fortsätter att flytta ut på nätet eftersom det blir en allt viktigare marknadsföringsstrategi för företag. Denna förändring i strategin tyder på att annonsering på nätet snabbt har blivit ett bättre sätt för företag att marknadsföra sina produkter. Emellertid har traditionella annonsmetoder såsom TV och reklamtryck gång på gång bevisat att de fortfarande har sin plats inom marknadsföring och de har många fördelar jämfört med annonsering på nätet. I denna artikel kommer vi att titta på fördelar och nackdelar med varje reklamstrategi och vilken du bör använda.

 

Fördelar och nackdelar med traditionell reklam
 

Traditionell reklam har funnits under lång tid och har kontinuerligt förbättrats för att maximera dess effektivitet inom ett reklamsammanhang. Den förekommer i många former, där de centrala formerna av traditionell reklam är:

  • TV-reklam
  • Radioreklam
  • Tryckt reklam som tidningar och tidskrifter
  • Direktreklam, som reklamblad och broschyrer
  • Skyltar och displayer 

Med anledning av det stora utbud som finns av dessa former av reklam, finns det många fördelar och nackdelar med var och en. Vi kommer att ta en titt på dem rent allmänt för att göra en övergripande jämförelse mellan traditionell reklam och annonsering på nätet.

A. Fördelar


1. Stor räckvidd till flera konsumentsegment

 

Traditionella former av reklam existerar i medier som används av massorna och är utspridda över flera konsumentgrupper. De flesta människor går eller kör förbi skyltar och tittar på TV varje dag och är ständigt utsatta för denna reklam. Genom att annonsera på dessa traditionella reklamplattformar, låter du ditt varumärke exponeras för en stor mängd konsumenter över flera konsumentgrupper, och når de som kanske inte använder internet så ofta eller inte alls.  Detta är särskilt tydligt i de äldre åldersgrupperna, där Internetanvändning är betydligt mindre vanligt än i de yngre åldersgrupperna.


2.Bevisad framgång

 

Traditionell reklam har funnits under lång tid, och den teknik som används har förfinats för att få maximal potential att nå konsumenterna på ett positivt sätt. TV-reklam till exempel, har funnits i över 70 år och har utvecklats och förfinats för att vara mycket effektiv i påverkan av  konsumenternas beslut och att få folk att komma ihåg ditt företag och dess produkter, vilket gör det till en mycket effektiv form av reklam. Traditionell reklam, vars framgång visats gång på gång, är fortfarande en mycket populär form av reklam och används idag av miljontals företag runt om i världen.


3. Stark kreativ potential


Traditionella former av reklam möjliggör för ditt företag att uttrycka sig kreativt gentemot dina konsumenter för att vädja till vilken känsla som helst som du väljer. Denna kreativitet tillåter ditt företag att till fullo uttrycka sig på ett minnesvärt och elegant sätt som konsumenterna kommer att komma ihåg. Så om du använder någon form av traditionell reklam, se till att ditt företag använder sin kreativa sida till sin fördel. Det är bevisat effektivt med TV-reklam som är ihågkommen av människor under många år efter att de sändes.


4. Stort engagemang


Traditionell reklam, i synnerhet TV- och radioreklam är mycket engagerande för konsumenterna och de mest minnesvärda annonserna som skapats av företag är ihågkomna av konsumenterna under åratal framöver. Detta gör det möjligt för ditt varumärke att alltid vara i människors medvetande och kan leda till en försäljning vid ett senare tillfälle. Så medan traditionella reklammetoder inte kan vara så personliga som vissa former av annonsering på nätet, kan de vara mycket mer engagerande.

 

B. Nackdelar

 

1. Högre kostnader än annonsering på nätet


Medan vissa former av traditionell reklam är ganska billiga såsom broschyrer skickade med post, är de flesta ganska dyra, särskilt TV-reklam och reklam i populära tidningar och tidskrifter. Av den anledningen kanske det antingen inte är möjligt för företag att använda dessa reklammetoder eller så är det inte värt det, särskilt för småföretag, eftersom kostnaden i förhållande till nyttan inte gör affären förnuftig.


2. Opersonlig form av reklam


De flesta traditionella former av reklam är en form av envägskommunikation, vilket gör det möjligt för företag att interagera med konsumenterna, men det är inte möjligt för konsumenter att interagera med företagen. Detta förhindrar en potentiell framgång och eventuell försäljning, eftersom konsumenterna kan ha frågor om verksamheten och dess produkter efter att ha sett reklamen.
 

 3. Mindre riktad än annonsering på nätet


Medan traditionella former av reklam når en hel del konsumenter, är de ofta mycket mindre riktade än annonsering på nätet. Detta innebär att en hel del av de pengar du spenderar på traditionell reklam är bortkastade eftersom den riktar sig till konsumenter som inte kommer att köpa din produkt. Det finns vissa former av traditionell reklam såsom specialiserade tidskrifter som är mycket målgruppsinriktade. De riktar sig till ett särskilt segment, som exempelvis fitness- och affärstidningar. Men majoriteten av den traditionella reklamen ses av konsumenter som inte kommer att köpa din produkt, trots att de ser din annons.


 4. Högre konkurrens


Traditionell reklam förekommer i en mycket konkurrensutsatt marknad som översvämmas av reklam från inte bara dina konkurrenter utan andra företag också. Detta innebär att dina annonser riskerar att ignoreras eftersom konsumenterna utsätts för många andra annonser samtidigt som din. Så om du marknadsför dig i traditionella former av reklam, måste du se till att din annons sticker ut från konkurrenternas. Ett kraftfullt sätt är att locka människor till sig genom att ge dem en viss känsla.

 

Fördelar och nackdelar med annonsering på nätet

 

Annonsering på nätet har vuxit snabbt under de senaste åren och har utvecklats till en mångfald av olika typer. Dessa former av reklam förändras ständigt. De utvecklas och ersätts av nya former som har gjort dem svåra att både analysera och att bestämma deras effektivitet. De viktigaste formerna av reklam på nätet inkluderar:

 

• Display reklam

• Web Banner Reklam

• Bildannonser

• Pop ups reklam

• Sökmotormarknadsföring


Annonsering på nätet är helt annorlunda än traditionella former av reklam och på grund av dess natur att utvecklas har den ett antal olika fördelar och nackdelar jämfört med traditionell reklam. Det bör noteras att en del av dessa fördelar och nackdelar förändras och inte gäller för alla former av annonsering på nätet.

 

A.Fördelar

1.Stark segmentering

 

Online-grupper har segmenterats hårt av många webbplatser som Facebook och Reddit, vilka sorterar människor utifrån intressen, ålder och andra demografiska särdrag. Detta tillåter din annonsering på nätet att vara mycket segmenterad, vilket gör att du kan rikta dig enbart till din målgrupp av konsumenter eller så kan du enkelt rikta dig till flera olika konsumentgrupper.

Till exempel, om du säljer produkter för sällskapsdjur, kan du annonsera på en Facebook-sida som är fokuserad kring husdjur. Denna höga nivå av segmentering är långt starkare än den segmentering som finns i traditionella reklamformer, såsom TV och tidningar.

Det finns till och med  några verktyg som hjälper dig att annonsera på nätet på olika plattformar samtidigt, som t ex Aori, där du kan justera inställningar ännu bättre och segmentera dina reklamkampanjer mot särskilda målgrupper ännu mer precist.

 

2. Lätt att mäta och följa upp resultat


Utvecklingen och införandet av flertalet övervakningar, spårningar och analytiska siter som Google Analytics, ger dig möjlighet att mäta den exakta mängden framgång dina reklamstrategier har. Verktyg som dessa gör att du kan bestämma vilken information du vill ha, såsom antalet personer som besöker din webbplats eller klick på din annons, hur länge de stannar på din webbplats, de mest populära delarna av din webbplats och mycket mer. Du kan förbättra din annonsering på nätet genom att analysen ger tydliga exempel på vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Genom att titta på analysen av din webbplats och dina annonser kan du avgöra vad som behöver förbättras betydligt snabbare och mer exakt än spårning och analys av traditionella former av reklam, vilken kan ta månader.

 

3. Online blir mer en del av människors liv

 

Internet blir mer och mer en del av människors liv, med en majoritet av unga människor (18-35) som spenderar åtminstone en tredjedel av sin dag med att interagera med internet i en eller annan form. Detta bör vara en del av din marknadsföringsplan, eftersom människor spenderar mindre tid med traditionella former av reklam, såsom tidningar och TV och spendera mer tid på nätet.

Så eftersom konsumentgrupper tillbringar sin tid på olika sätt, bör ditt företag annonsera där dessa grupper spenderar det mesta av sin tid. Om din konsumentgrupp i genomsnitt använder Internet mycket, så kan det vara mer fördelaktigt att annonsera på nätet än via traditionella annonser. Däremot kan företag som är riktade mot äldre konsumentsegment få mer framgång genom traditionella former av reklam.

 

4. Lättare att ändra

Annonsering på nätet är mycket lättare att ändra och förändringarna kan genomföras oerhört snabbt. Till exempel, om du inte gillar en del av din webbplats eftersom den kan försvaga din SEO, kan du omedelbart ändra den till något annat som du föredrar.

Jämför detta med TV-reklam där, om du inte gillar något i din reklam efter att det har sänts, kan det ta lång tid att ändra det och kosta en hel del pengar också. Att kunna ändra din annonsering på nätet omedelbart kan ha en enormt positiv inverkan på din annonskampanj.


5. Kostnadsflexibilitet


En klar fördel med annonsering på nätet är att du kan spendera exakt den summa pengar du vill spendera på de många olika reklammetoderna. Detta gör det möjligt att upprätthålla ett starkare grepp om din budget. Du har möjlighet att minska utgifterna omedelbart om det blir för dyrt för ditt företag att underhålla.

Även om flexibilitet existerar i traditionell reklam, så ökar kostnaderna oftast en hel del, vilket innebär att det är svårare att välja en exakt budget för din annonsering.


6. Bra för interaktion

Till skillnad från traditionell reklam, är onlineannonsering en tvåvägs kommunikationskanal som ger konsumenterna möjlighet att interagera med verksamheten efter att ha sett en annonsering. Denna tvåvägskommunikation är en stor fördel för företag eftersom den ger konsumenterna möjlighet att ställa frågor de kan ha om företagets produkter och tjänster utan att behöva gå till den faktiska verksamheten, vilket skulle kräva en avsevärd del av konsumentens tid.


B. Nackdelar

1. Nya och oprövat i vissa fall

En hel del online reklammetoder är nya och har inte bevisat sig fungera 100% effektivt för företag. Det krävs en del kunskap att genomföra online-reklam och man behöver vara medveten om riskerna med att använda ny reklamteknik som är under utveckling.

2. Ständig förändring av annonsering på nätet

På grund av den snabba förändringstakten inom annonseringsvärlden online, utvecklas nya reklamtekniken och äldre förbättras och förändras betydligt. Viss teknik kan bli föråldrad snabbt. Företagen kommer då att behöva hänga med i de aktuella trenderna för annonsering på nätet för att kunna fortsätta utveckla framgångsrika webbannonser, vilket kan vara svårt och tidskrävande. Tipset är att testa förenklade system för online annonsering, som Aori (www.aori.se) – som är redan anpassade för okunniga användare som vill annonseras effektivt.

3. Snabbare ignorerad på nätet av konsumenterna än med traditionell reklam

Detta är ett ganska enkelt koncept. På grund av karaktären av annonsering på nätet, är mycket av det lätt att ignorera och många konsumenter använder program som Ad block för att ignorera fler webbannonser. Annonser finns överallt på internet och många människor märker helt enkelt inte vissa annonser om de placeras i dåliga positioner. Detta innebär att en hel del av reklamen på nätet ignoreras jämfört med hur mycket reklam som ignoreras i traditionella annonser.

4. Växande nivåer av konkurrens


Det är en växande konkurrens om utrymmet för online annonsering och medan det för närvarande är mindre konkurrens på nätet än i traditionella former av media, är det sannolikt att det förändras under de kommande åren. Företagen måste vara medvetna om denna växande konkurrens och utveckla reklamstrategier som sticker ut från konkurrenterna eftersom marknaden kommer bli mer konkurrensbetonad i framtiden.


Vilket är bäst, online reklam vs traditionell reklam?

Både online och traditionell reklam har båda fördelar och nackdelar som måste beaktas vid genomförandet av en marknadsföringsstrategi. För stora företag bör båda strategierna användas eftersom de kan rikta sig till olika områden av din marknad och är vanligtvis mycket mer effektiva när de används i kombination med varandra, än var och en för sig.

För småföretagare är det bevisat att online reklam är mer prisvärd och effektiv, för att man kan annonsera utifrån sin budget och rikta sin reklam bara mot väldigt specifika målgrupper, t ex, kvinnor och män mellan 30-60 år, som bor i Nacka och är intresserade av thai mat och massage.

Blogg